Organizacija Združenih narodov (OZN) je 12. maj razglasila za mednarodni dan zdravja rastlin. Glavni namen je ozaveščanje svetovne javnosti o pomenu zdravih rastlin, ki so osnovni pogoj za življenje, delovanje ekosistemov ter zagotavljanje zadostne in varne hrane. Bolezni in škodljivci rastlin uničujejo pridelke, zmanjšujejo razpoložljivost hrane, zvišujejo ceno hrane ter vplivajo na biotsko raznovrstnost in  naravo.

Podnebne spremembe, mednarodna trgovina in potniška potovanja vplivajo na širjenje bolezni in škodljivcev rastlin. Na ta dan bo potekalo tudi srečanje, ki ga organizira Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Srečanje bo potekalo 12. maj 2023 v dvorani Gozdarskega instituta Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana. Na srečanju bo predstavljeno delo strokovnih služb in inšpektorjev za preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin ter vloga posameznikov pri ohranjanju zdravih rastlin.

Vabilo in program srečanja je na voljo na: 
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/DOGODKI/2023/Vabilo-in-program-srecanja.docx