Različne skupine bolnikov pogosto potrebujejo individualno prilagojeno prehrano, ki lahko odstopa od splošno uveljavljenih priporočil pestre in uravnotežene prehrane. Pri bolniku z rakom je npr. vnos potrebnih hranil prilagojen izraženosti presnovnih sprememb in njegovim zmožnostim uživanja hrane. Poudarjen je pomen uživanja energijsko in beljakovinsko bogate hrane, pa tudi hrane, bogate z ogljikovimi hidrati in kakovostnimi maščobami. Pripravo jedi in izbor živil je treba prilagoditi bolnikovim zmožnostim, da jo zaužije. Ker bolniki pogosto ne zmorejo zaužiti večjih količin hrane, je smiselno posegati po hrani z večjo energijsko gostoto. Hrana naj bo pripravljena iz kakovostnih živil, tako da je tudi v manjši količini hrane zadostna vsebnost mikrohranil.


Sodelavci enote za klinično prehrano Onkološkega inštituta Ljubljana so, v pomoč bolnikom z rakom in njihovim svojcem, pripravili knjižico z naslovom »PREHRANA IN RAK«. V knjižico so vključili osnovna prehranska navodila ter zbrali ukrepe pri različnih prehranskih težavah in osnovna navodila za prehrano bolnikov z rakom med telesno dejavnostjo. Knjižica je objavljena na spletni strani Onkološkega inštituta in dostopna na sledeči povezavi.