Vsako leto 9. septembra, ob 9. uri in 9 minut, v duhu simbolike števila 9, kot je mesecev nosečnosti, obeležimo mednarodni dan ozaveščanja o posledicah izpostavljenosti otroka alkoholu pred rojstvom. Z namenom tokratne obeležitve mednarodnega dne fetalnega alkoholnega sindroma bomo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje organizirali strokovno srečanje, na katerem bomo spregovorili o pogostosti pitja alkoholnih pijač med mladimi odraslimi, o posledicah pitja alkohola na še nerojenega otroka, o obravnavi oseb s FAS, o virih pomoči, ki so na voljo za preprečevanje in zmanjševanje alkoholu izpostavljenih nosečnosti in o osebni izkušnji odraščanja s sindromom.

Vabljeni, da se nam pridružitev četrtek, 7. septembra 2023, ob 11:00,v veliki predavalnici Nacionalnega inštituta za javno zdravjena Zaloški 29 v Ljubljani (nova stavba, 3. nadstropje).Srečanje je namenjeno strokovni in drugi zainteresirani javnosti. K obisku spodbujamo strokovnjake, ki imajo pri svojem delu možnost glede tveganj pitja alkohola v rodni dobi nagovoriti svoje paciente (ginekološki timi, patronažno varstvo, izvajalci delavnic priprave na porod in starševstvo), uporabnike (centri za socialno delo), stranke, člane (nevladne organizacije, …) in vse druge, ki bi jih področje strokovno ali zasebno zanimalo.Prijave zbiramo preko spletne prijavnice 1ka (spodnja povezava) do vključno 31. 8. 2023 oz. do zapolnitve prostih mest.

Povezava do prijavnice: https://anketa.nijz.si/a/a95bde10 . Pri Zdravniški zbornici Slovenije in Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije smo oddali vloge za dodelitev licenčnih točk.

Okviren program srečanja

10:30 – 11:00 Registracija udeležencev

11:00 – 11:10 Pozdravni nagovori Rade Pribakovič Brinovec, dr. med., spec. javnega zdravja, predstojnik Centra za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja, NIJZ; Ada Hočevar Grom, dr. med., spec. javnega zdravja, predstojnica Centra za proučevanje in razvoj zdravja, NIJZ

11:10 – 11:15 Uvod – zakaj obeležujemo svetovni dan FAS Rok Zaletel, univ. dipl. pol, NIJZ

11:15 – 11:35 Prevalenca pitja alkohola v rodni dobi dr. Maja Roškar, univ. dipl. psih., NIJZ

11:35 – 11:55 Alkohol in nosečnost - šteje vsak trenutek mag. Marjetka Hovnik Keršmanc, dr. med., spec. javnega zdravja, NIJZ

11:55 – 12:15 Pogled pediatra na fetalni alkoholni sindrom Marija Brunik, dr. med., spec. pediatrije, ZD Ljubljana

12:15 – 12:35 Odnos družin do alkohola med nosečnostjo in dojenjem Eva Kovačič, dipl. med. sestra, patronaža in zdravstvena nega

12:35 – 13:00 Odmor za kavo

13:00 – 13:30 Življenje s fetalnim alkoholnim sindromom – Osebna izkušnja Anže Muha Krautberger

13:30 – 13:50 Preventivni ukrepi za zmanjševanje škode zaradi pitje alkohola – Primer SOPA Rok Zaletel, univ. dipl. pol., NIJZ

13:50 – 14:15 Razprava in zaključki srečanja