Znano je, da se v delovanje človekovega hormonskega sistema lahko vpletajo različne snovi, ki se kot onesnaževalci nahajajo v okolju, in pridejo s hrano ali vodo v organizem. Po predvidevanjih nekaterih bi tudi estrogeni iz kravjega mleka po zaužitju lahko vplivali na delovanje človekovega hormonskega sistema ali celo povzročali reprodukcijske motnje in hormonsko odvisne novotvorbe. Za razliko od prej se v zadnjih desetletjih z intenziviranjem mlečne proizvodnje v molžo vključuje tudi visoko breje krave, pri katerih je raven estrogenov v krvi in posledično tudi v mleku razmeroma visoka. Ta podatek sproža vprašanja o morebitni škodljivosti mleka oziroma estrogenov v njem v prehrani človeka.

Raziskovanja tega problema so se lotili raziskovalci iz Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani. Dr. Tomaž Snoj, Veterinarska fakulteta: »S tem v zvezi smo želeli ugotoviti, če uživanje kravjega mleka z znanima koncentracijama dveh najpomembnejših hormonov z estrogenim delovanjem, estrona in 17β-estradiola, vpliva na raven teh hormonov v krvi miši. Obenem smo iskali vpliv na njihove reprodukcijske organe. Rezultati kažejo, da hranjenje miši z mlekom breje krave ali mlekom, ki smo mu oba navedena estrogena hormona umetno dodali v tolikšni meri, da sta stokrat presegala normalne vrednosti, ne vpliva na koncentracijo teh hormonov v krvni plazmi. Pri opazovanih živalih prav tako nismo ugotovili vpliva na maso maternic pri samicah ali na koncentracijo moškega spolnega hormona testosterona pri samcih. Ko smo mišim dajali mleko, kateremu sta bila dodana omenjena estrogena hormona v tolikšni meri, da sta tisočkrat presegla normalno raven, smo pri poskusnih živalih ugotovili povišano koncentracijo estrogenov v njihovi krvni plazmi, povečano maso maternic pri samicah in znižano raven testosterona pri samcih.«

Rezultati raziskave so torej pokazali da hranjenje poskusnih živali z mlekom ni vplivalo na raven spolnih hormonov v krvni plazmi, kakor tudi ne na njihove reprodukcijske organe. Učinki so se pojavili, ko je bila koncentracija umetno dodanih estrogenov v mleku tisočkrat večja, kot je normalno. Opisani rezultati so bili pridobljeni z uporabo poskusnih živali, zato jih ne moremo neposredno uporabiti pri oceni morebitne škodljivosti uživanja mleka in mlečnih izdelkov pri ljudeh. Lahko pa sklepamo, da bi se pri človeku škodljiv učinek estrogenov iz kravjega mleka pokazal, če bi bil človek tisočkrat bolj občutljiv na delovanje estrogenov, kot so miši. Verjetnost za to pa je zelo majhna.

Raziskovalci so rezultate objavili v obliki znanstvenega članka v reviji Journal of Dairy Science.

Dodatni viri in literatura:

  • Grgurevic N, Koracin J, Majdic G, Snoj T. 2016. Effects of dietary estrogens from bovine milk on blood hormone levels and reproductive organs in mice. Journal of Dairy Science 99: 6005-6013. URL: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002203021630323X