Pojavnost prekomerne telesne mase in debelosti v zadnjih letih strmo narašča in predstavlja resen javno-zdravstveni problem. Prekomerna telesna masa in debelost vodita v različne presnovne motnje. Skupino dejavnikov, ki kažejo na motnje presnove imenujemo metabolni sindrom in je vzrok za pogostejši pojav bolezni srca in ožilja, sladkorne bolezni in dugih bolezni. Najpomembnejši dejavnik presnovnega sindroma je trebušna debelost. Zaradi vse večje incidence prekomerne telesne mase in debelosti ter vse večjih stroškov zdravljenja posledičnih bolezni, je potrebno ugotoviti kako obravnavati te kompleksne situacije. Številne študije so pokazale, da je hrana bogata z ajdinimi proizvodi povezana z zmanjšanim tveganjem za razvoj sladkorne bolezni tipa 2 in tudi boleznimi srca in ožilja. Učinki žitnih proizvodov lahko izboljšajo enega ali več dejavnikov tveganja, kot naprimer, motnje v presnovi glukoze, motnje v presnovi lipidov, inzulinsko rezistenco, oksidativni stres ali pa tudi vnetje.

Raziskovalci s Fakultete za vede o zdravju na Univerzi na Primorskem so v sodelovanju z Univerzo v Novem Sadu, Inštitutom za prehransko tehnologijo, izvedli raziskavo, v kateri je sodelovalo 34 oseb z motnjami v presnovi lipidov, brez zdravil za zdravljenje, starih v povprečju 45 let in s povprečnim indeksom telesne mase 26. Udeleženci so v raziskavi najprej zaporedoma 5 tednov uživali za zajtrk proizvod, ki je vseboval ajdo, sledil je enotedenski premor, zatem pa so še 5 tednov uživali za zajtrk proizvod, ki ni vseboval ajde. Po končani raziskavi so se pokazali izjemni rezultati, saj je uživanje žitnega proizvoda na osnovi ajde vplivalo na zmanjšanje nizke stopnje kroničnega vnetja in lipidnega profila udeležencev in sicer za 10-15 odstotkov se je udeležencem zmanjšala serumska koncentracija celokupnega in LDL holesterola, v primerjavi s proizvodom, ki ajde ni vseboval.

Rezultati projekta so izjemnega vpliva, saj nakazujejo na to, da bi lahko v prihodnje z vnosom določenih sestavin hrane vplivali na izboljšanje lipidnega profila in zmanjšanje nizke stopnje kroničnega vnetja tako pri asimptomatskih posameznikih kot tudi tistih z določenimi obolenji, kot je npr. metabolnim sindromom.

 

Viri in dodatna literatura

  • Mišan A, Petelin A, Stubelj M, Mandić A, Šimurina O, Pojić M, Milovanović M, Jakus T, Filipčev B, Jenko-Pražnikar Z. Buckwheat-enriched instant porridge improves lipid profile and reduces inflammation in participant with mild to moderate hypercholesterolemia. Journal of functional foods, 2017, vol.36, št.6, str. 186-194. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1756464617303729