Številne študije so potrdile, da ima fizična aktivnost pozitivne učinke na učni uspeh otrok, saj gibanje spodbuja frontalni korteks možganov, ki je odgovoren za učenje in reševanje problemov.

Slovenski znanstveniki so s posebno napravo spremljali gibanje otrok, ki prebivajo v mestu in v podeželskem okolju. Gre za poseben trak, ki so ga namestili na nadlakti otrok in na ta način spremljali njihovo raven fizične aktivnosti. Prejšnje študije so raven fizične aktivnosti merile glede na podatke samoporočanja, ki pa niso tako zanesljivi. V raziskavi so iskali povezavo med učnim uspehom otrok in fizično aktivnostjo slovenskih šolarjev.

Izkazalo se je, da so otroci, ki prebivajo v urbanih okoljih nekoliko bolj fizično aktivni, kot tisti s podeželja ter imajo boljši učni uspeh, ki so ga merili kot oceno pri predmetu matematike. Otroci, ki so bili aktivni med 60 in 120 minutami dnevno, so imeli boljši učni uspeh, kot njihovi vrstniki, ki so se dnevno gibali le uro ali manj. 

Razlog za več gibanja otrok iz urbanih okolij je verjetno tudi ta, da je v mestih za otroke na voljo več usmerjenih gibalnih aktivnosti, v obliki različnih krožkov in treningov. Razlog za boljši učni uspeh pa je lahko tudi ta, da imajo v splošnem tudi otroci bolj izobraženih staršev tudi sami boljši učni uspeh. V mestih je na splošno večja gostota prebivalcev z višjo izobrazbo, kar verjetno botruje temu pojavu.

Fizična aktivnost, ki traja vsaj eno uro dnevno, lahko torej zelo pozitivno vpliva na miselno aktivnost otrok in posledično tudi na njihov učni uspeh.

Viri in dodatna literatura

  • Vedrana Sember, Shawnda A. Morrison, Gregor Jurak, Marjeta Kovac, Gregor Starc. 2018. Differences in physical activity and academic performance between urban and rural schoolchildren in Slovenia. Monten. J. Sports Sci. Med. 7, 1: 67-72 | DOI 10.26773/mjssm.180309 URL: http://www.mjssm.me/clanci/MJSSM_March_2018_Sember_67-72.pdf