Zakonodaja že nekaj let opredeljuje obvezno označevanje predpakiranih živil tudi s hranilno vrednostjo, a odzivi potrošnikov dokazujejo, da mnogi teh informacij ne uporabljajo, ker jih preprosto ne razumejo, nimajo časa za primerjavo ali pa jih niti ne opazijo.

Znanstvene raziskave so že pred časom pokazale, da potrošniki tovrstne podatke pogosteje uporabljajo, če so prikazani v preprostejši in razumljivejši obliki. V ta namen je bil razvit sistem označevanja hranilne vrednosti, ki ključne podatke označuje z barvami semaforja, od zelene do rdeče. Raziskovalci so namreč ugotovili, da pri tako prikazanih podatkih večina zna ločiti med »dobrim« in »manj dobrim« prehranskim profilom živila in bistveno lažje izbere živilo z ugodnejšo hranilno sestavo.

S ciljem potrošnikom ponuditi hitro, preprosto in razumljivo informacijo o hranilni sestavi živila, so Inštitut za nutricionistiko, Institut »Jožef Stefan« in Zveza potrošnikov Slovenije v okviru programa Inovativne rešitve za informirane odločitve, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje, skupaj razvili brezplačno mobilno aplikacijo VešKajJeš, ki potrošniku v treh korakih v barvah semaforja predstavi prehranski profil izbranega živila: IZBERI – SKENIRAJ - PREVERI!

VKJ1

App apple

  App google  

Aplikacija VešKajJeš je povezana z obsežno podatkovno bazo, ki vsebuje informacije o sestavi predpakiranih živil. Potrošnik lahko bodisi v trgovini ali doma s kamero pametnega telefona fotografira črtno kodo živila, aplikacija pa mu v hipu prikaže ključne informacije o njegovi hranilni sestavi, pojasnjene v barvah prehranskega semaforja. Če živila v bazi še ni, pa predlaga dopolnitev baze. Preveri, kako deluje https://bit.ly/2UaQYVI.

Zdrava izbira mora biti preprosta izbira

Izbira (bolj) zdravih živil na tržišču trenutno ni preprosta. V Nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 so na Ministrstvu za zdravje zato raznovrstno izbiro prehransko ugodnih izdelkov izpostavili kot pomemben predpogoj, ki posamezniku omogoča odločitev za zdravo izbiro. Potrošniki se sicer vedno bolj zavedajo, da so podatki o sestavinah in hranilni vrednosti živila ključni vir informacij za pravilno odločitev za nakup, a jih tudi zaradi nerazumevanja pri nakupnih odločitvah pogosto ne uporabijo. Sodobna mobilna aplikacija VešKajJeš bo potrošnikom olajšala odločitev, da bodo lažje izbirali za zdravje ugodnejša živila. Pričakuje se, da bodo spremembe izbire živil potrošnikov spodbudile tudi živilsko industrijo in trgovino k nadaljnjemu izboljševanju sestave živil z manj soli, sladkorja in nasičenih maščob, prev zato je Ministrstvo za zdravje podprlo razvoj aplikacije VešKajješ. Tako kot se lahko v šolah in vrtcih v zadnjem obdobju beleži ugoden trend zmanjševanja telesne teže tudi na račun izboljšane ponudbe obrokov in številnih ukrepov, ki jih financira in spodbuja Ministrstvo za zdravje, se lahko upravičeno pričakuje, da bo tudi mobilna aplikacija VešKajJeš kupcem, ki iščejo informacije, olajšala izbor za zdravje ugodnih izdelkov in s tem prispevala k obvladovanju debelosti.

Prenova evropske zakonodaje o označevanju živil leta 2011 je ponudila odlično priložnost, da bi v Evropski Uniji dobili enotno poenostavljeno označevanje hranilne vrednosti. Pritiski živilske industrije in neusklajenost držav članic so bili razlog, da v EU danes nimamo enostavnega enotnega sistema, ki bi potrošnikom lajšal izbiro živil z ugodnejšo hranilno sestavo, hkrati pa smejo povsem legalno živila z manj ugodno hranilno sestavo oglaševati kot izjemno zdrava. Da je to velik problem tudi v Sloveniji je dokazala obsežna raziskava Inštituta za nutricionistiko. Ker takšno stanje ni sprejemljivo, je potrebno potrošniku pomagati, da bo tudi pri izboru živil znal sprejemati informirane odločitve. Nova mobilna aplikacija VešKajJeš predstavlja pomembno orodje, ki mu bo pri tem v pomoč.

Razvoj nam je omogočil, da potrošniku pomagamo s sodobno informacijsko tehnologijo

Razvoj nove mobilne aplikacije VešKajJeš je sledil uporabniškim trendom med potrošniki. Po podatkih Statističnega urada v Sloveniji 96 % oseb starih 16-74 let uporablja mobilne telefone, med njimi jih 76 % uporablja pametne telefone, od teh pa jih 77 % tovrstne naprave uporablja tudi za brskanje po svetovnem spletu. Razširjenost uporabe pametnih telefonov in dostopa do mobilnih podatkov sta se v zadnjih letih tako razširila, da potrošnik lahko dobi pomoč hitro in točno takrat, ko jo tudi potrebuje. Mobilna aplikacija VešKajJeš mu omogoča, da z enostavnim fotografiranjem črtne kode na pametnem telefonu v hipu dostopa do ključnih podatkov o sestavi živila, hkrati pa lahko te podatke tudi razume.

Pomočnik pri nakupovanju

V okviru pestre in uravnotežene prehrane se mora telesu zagotoviti ustrezno količino hranil, pri tem paje potrebno paziti, da nekaterih ne zaužijemo preveč. Ključne snovi, ki jih je prehrani potrebno omejevati, so sladkor, sol in skupne ter nasičene maščobe. Aplikacija VešKajJeš zato prav količino teh snovi prikazuje v barvah semaforja, s čimer potrošnik dobi hitro in jasno informacijo o hranilni sestavi živila, ki ga ima pred seboj. Nižje vrednosti so obarvane zeleno, srednje oranžno, visoke pa rdeče. Za živila z rdeče obarvanimi polji velja opozorilo, da takšnih živil ne uživajte v večjih količinah in preveč pogosto. Tovrstni sistem označevanje je bil razvit v Veliki Britaniji, kjer je bil uveljavljen kot del prostovoljnega označevanja živil, medtem ko ga v Sloveniji že vrsto let promoviramo kot pripomoček za lažjo primerjavo med živili, tako v okviru izobraževalnega sistema, kot ozaveščanja javnosti. V aplikaciji so barvam semaforja dodane tudi ikone, ki so v pomoč uporabnikom aplikacije z barvno slepoto. V aplikaciji lahko potrošnik z uporabo dodatnih funkcij izdelke med seboj primerja ter jih doda na seznam priljubljenih živil, kar mu omogoča bolj ugodno izbiro tudi s primerjavo živil v posamezni kategoriji (npr. žita za zajtrk) po vseh ali le po izbranem hranilu (npr. sladkor). Podatki o hranilni sestavi izdelka so v aplikaciji vedno podani in ovrednoteni na 100 gramov živila oziroma na 100 mililitrov pijače, kar omogoča izjemno enostavno in objektivno primerjavo zamenljivih živil.

Potrošniki so pogosto presenečeni, ko na semaforju za izbran izdelek zasveti rdeča luč

Na ZPS že vrsto potekajo let številne aktivnosti usmerjene v ozaveščanje in izobraževanje potrošnikov na temo bolj zdravih prehranskih izbir – številne prav prek konkretnih primerov, ki številne potrošnike pogosto (negativno) presenetijo. Potrošniki pri nakupu večinoma sledijo napisom na sprednji strani embalaže. Hranilna vrednost je le malokrat vodilo pri izbiri živil, predvsem zato, ker je ne razumejo oziroma ne znajo oceniti, ali je določenega hranila malo, srednje ali veliko.

VKJ3

Vrhunska tehnologija v ozadju, preprosta uporaba za potrošnike

Na odseku za računalniške sisteme Instituta »Jožef Stefan« se s prehrano ukvarjajo že vrsto let, in sicer se osredotočajo na prehranske podatke in njihovo strojno obdelavo z namenom, da podatki postanejo uporabni za ljudi – zdravnike, bolnike, zdrave potrošnike, načrtovalce prehrane v menzah, zato so bili eden ključnih partnerjev projekta. V okviru projekta VešKajJeš so razvili dve različici mobilne aplikacije za potrošnike VešKajJeš in portal za urejanje baze živil, ki stoji za aplikacijama Bazil.si. Zelo pomemben vidik projekta je baza podatkov, ki jo sedaj uporabniki lahko dopolnjujejo. Prav to bo postopoma pripeljalo do novih, boljših aplikacij in storitev, ki lajšajo življenje in pripomorejo k preventivi in nenazadnje omogočajo nova odkritja ter boljše razumevanje prehrane in njenega pomena. S predstavitvijo aplikacije se pričenja tudi tri mesečno testno obdobje, tekom katerega bodo odpravljene morebitne pomanjkljivosti.

Soustvarjajte z nami bazo živil

V podatkovno bazo, ki deluje v ozadju aplikacije VešKajJeš, je vključenih že več deset tisoč živil, vendar pa se njihove recepture nenehno spreminjajo, na trg pa prihajajo novi in novi izdelki. Vsi podatki so zato informativne narave in namenjeni izključno za osebno uporabo potrošnikom, da bodo lažje izbirali zdravju koristnejša živila. Da bo v bazi še več živil, in da bodo podatki o njihovi sestavi ažurni, partnerji na projektu pozivajo potrošnike in podjetja, naj soustvarjajo bazo živil. Lahko se zgodi, da aplikacija posameznega izdelka ne bo našla, ali pa da bodo prikazani podatki o sestavi živila drugačni od dejanske sestave, saj se izdelki hitro spreminjajo. V takšnem primeru lahko uporabniki s posebno funkcijo v aplikaciji pošljejo fotografije takšnega živila, te pa bodo uporabljene za dopolnitev baze. Na ta način bodo dopolnjeni podatki dostopni ne le posameznemu uporabniku, temveč vsem uporabnikom aplikacije.

Naložite si aplikacijo s pomočjo QR kod zgoraj ali preprosto obiščite Play Store oz. iStore. In naj naslednjič namesto napisa »light« na embalaži, odloča (traffic) light v mobilni aplikaciji VešKajJeš, kateri izdelek bo pristal v vaši nakupovalni košari.

Dodatne informacije: