Raziskovalci s Kemijskega inštituta so prisotnost bioaktivne spojine oleamid dokazali v različnih plastičnih vsebnikih za hrano/pijačo (npr. otroške plastenke, plastenke za vodo, jogurt, mleko, olje, brezalkoholne gazirane in negazirane pijače) in zdravila (npr. inzulinke, brizge za medicinsko uporabo, plastenke za intravensko infuzijo, brizge za izvajanje enteralne prehrane), ki so dostopni na trgu. Kot ekstrakcijski medij so uporabili organska topila (za pripravo izvlečkov) ter simulante hrane/pijače in zdravil (za pripravo izlužkov). S tekočinsko kromatografijo sklopljeno z masno spektrometrijo so izvedli študije vsebnosti te bioaktivne spojine v izvlečkih in/ali izlužkih plastičnih vsebnikov ter ovrednotili njen vnos v človeško telo. Dokazali so, da je človeško telo vsakodnevno izpostavljeno vnosu te spojine preko zaužite hrane/pijače, zdravil, bodisi per os ali parenteralno, kar posledično lahko vpliva na njihovo zdravje.


Koncentracija oleamida v izvlečkih medicinskih in inzulinskih brizg je bila 7351 ng/mL in 21984 ng/mL. Izlužki intravenskih (i.v.) infuzijskih plastenk, medicinskih in inzulinskih brizg so vsebovali 17 ng/mL, 12 ng/mL in 152 ng/mL oleamida. Oleamid v ekstraktih otroških dud je bil prisoten v koncentraciji od 30 do 39 ng/mL, v izlužkih otroških plastenk pa od 12 do 23 ng/mL. Izlužki vsebnikov brezalkoholnih pijač so vsebovali od 6 do 15 ng/mL oleamida, plastenke mleka od 3 do 9 ng/mL, plastenke tekočega jogurta 17 ng/mL, plastenke vod pa od 11 do 18 ng/mL. Koncentracija oleamida v olju in mleku iz plastičnih vsebnikov se je gibala v območju od 217 do 293 ng/mL.


Uporaba oleamida kot drsila v plastičnih vsebnikih je trenutno dovoljena brez predpisane mejne vrednosti s strani zakonodajnih organov, saj študije do nedavnega, ko se je spojina izkazala kot potencialno toksična, niso poročale o negativnih posledicah uživanja te spojine. Navedene vrednosti, ki so jih raziskovalci določili so tako v skladu s trenutno veljavno zakonodajo. Raziskovalci skušajo spodbuditi intenzivne toksikološke študije, ki jih zaenkrat primanjkuje in po potrebi izboljšave zakonodaje, s katerimi bi se kakovost hrane/pijače, zdravil, v stiku s plastičnimi vsebniki, izboljšala, tveganje za neželene vplive na zdravje pri uporabnikih pa zmanjšalo.

Raziskovalci so rezultate objavili v reviji Foods.


Vir:

Naumoska, K.; Jug, U.; Metličar, V.; Vovk, I. Oleamide, a Bioactive Compound, Unwittingly Introduced into the Human Body through Some Plastic Food/Beverages and Medicine Containers. Foods 2020, 9, 549. URL: https://doi.org/10.3390/foods9050549