Tako v Sloveniji kot mnogih drugih razvitih državah predstavljajo kronične nenalezljive bolezni najpogostejši vzrok za prezgodnjo umrljivost. Mnoge so tesno povezane s prehrano, ki lahko deluje bodisi kot dejavnik tveganja, bodisi kot zaščitni dejavnik, ki krepi zdravje in izboljša kakovost življenja. V povezavi s tem je pomembno potrošniško razumevanje in prepoznavanje zdravju bolj koristnih živil, ki je lahko za povprečnega potrošnika velik izziv. Potrošnik ima pravico, da na podlagi verodostojnih podatkov oceni, ali je neko živilo zanj primerno, kakšna je njegova sestava in ali je res zdravju koristno.

Z izborom živil se prebivalci kot potrošniki srečujemo vsakodnevno, proces izbora pa vključuje zapletene odločitvene procese. Označbe živil naj bi potrošniku omogočale čim hitrejšo in čim lažjo izbiro živil, lahko pa mu tudi pomagajo razlikovati tovrstna živila in s tem vplivajo na njegovo izbiro in posledično na prehranski status. Lajšanje izbora živil s prehransko ugodno sestavo in možnost vzpostavitve nacionalne sheme označevanja za lažjo prepoznavo in izbiro zdravju koristnih živil sta predvidena tudi v Nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025. V Sloveniji že desetletja uporabljamo simbol varovalnega živila (Varuje zdravje), ki ga podeljuje Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije. Simbol je med prebivalci že uveljevljen in je bil med vsemi deležniki prepoznan kot najprimernejša osnova za nadgradnjo v nacionalni simbol varovalnega živila

Simbol varujeZdravje

Slika: Obstoječ simbol varovalnega živila (Varuje zdravje), ki ga podeljuje Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije

V okviru raziskovalnega projekta Merila za dodeljevanje simbola za dodatno označevanje živil z ugodnejšo prehransko sestavo (ARRS V3-1901), ki ga financirata Ministrstvo za zdravje in Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, je bil razvit predlog novih meril za prostovoljno označevavnje živil z nacionalnim simbolom varovalnega živila. Predlog meril je po večstopenjskem usklajevanju z deležniki iz negospodarstva in gospodarstva trenutno v javni obravnavi, junija pa bo izveden nov uskaljevalni sestanek z deležniki. 

 

Dodatne informacije: