Na trgovskih policah je množica izdelkov, tudi sadja, ki potrošnika s pomočjo različnih oznak nagovarja, da gre za živila iz naše bližine. Da bi potrošniki lažje prepoznali kakovostno hrano slovenskih pridelovalcev, je bila vzpostavljena nacionalna shema kakovosti, imenovana »izbrana kakovost«. Ta določa pogoje, pod katerimi morajo biti živila, med njimi tudi sadje, pridelana in predelana. Vključitev v shemo je prostovoljna, pridružijo pa se lahko vsi členi v prehrambni verigi. Pri sadju se lahko denimo pridružijo sadjarji, obrati, ki sadje predelujejo, skladiščijo in pakirajo, pa tudi distributerji.

Znak »izbrana kakovost – Slovenija« je v pomoč potrošnikom pri izbiri sadja in izdelkov iz sadja na policah trgovin. Prednost lokalno pridelanega sezonskega sadja s takšnim znakom je trojna: 

  • preverjena kakovost,
  • slovensko poreklo in
  • dodatna neodvisna kontrola.

Z izbiro sadja z znakom »izbrana kakovost – Slovenija« potrošniki podpiramo slovenske pridelovalce, ki jim je mar za naše okolje. Pri pridelavi sadja je namreč omejen letni vnos čistega dušika v tla, kar pripomore k zmanjšanju spiranja dušika v podtalnico. Omejena je tudi širina herbicidnega pasu, kar prispeva k ohranjanju trajne zatravljenosti sadovnjakov in zmanjšanju rabe herbicidov. Z vidika varstva rastlin smejo pridelovalci uporabljati le sredstva za varstvo rastlin, ki so registrirana v Sloveniji in se uporabljajo na način, kot je predpisan v ekološki ali integrirani pridelavi. 

V okviru sheme »izbrana kakovost« so predpisani tudi pogoji predelave sadja, skladiščenja in priprave za trg pri predelovalcu, v hladilnici ali sortirnici. Pridelovalci in predelovalci morajo upoštevati tudi posebne pogoje trženja tako sadja, ki ni predpakirano, kot tudi izdelkov iz sadja. Čeprav je pri predelavi sadja dovoljena tudi uporaba surovin, kot so sladkor, čokolada, kava, kokos in začimbe, ki jih ni mogoče pridelati v Sloveniji, njihova vsebnost ne sme presegati četrtinskega masnega deleža končnega izdelka. Zato so tudi izdelki iz sadja z znakom »izbrana kakovost – Slovenija« višje kakovosti.

Ali pridelovalci in predelovalci sadja dosledno izpolnjujejo dodatne kriterije sheme »izbrana kakovost«, presojajo pooblaščeni neodvisni certifikacijski organi. Po tem, ko preverijo, ali so bili vsi postopki izvedeni skladno s potrjeno specifikacijo, pridelovalci in predelovalci pridobijo certifikat, kar jim omogoča uporabo znaka »izbrana kakovost – Slovenija«. Rezultat je sadje, ki izpolnjuje dodatne kriterije kakovosti, je redno kontrolirano ter v celoti pridelano in predelano v Sloveniji.

Več na povezavi