Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je priznalo označbo »izbrana kakovost« z navedbo države pridelave in predelave (Slovenija) za sektor žit. S tem je v shemo »izbrana kakovost«, poleg sektorjev mesa (goveje, prašičje, perutninsko, drobnica), mleka in sadja, vstopil tudi sektor žit.

Skupno vlogo za priznanje označbe »izbrana kakovost« za pridelavo in predelavo žit (pšenica, rž, ječmen, oves, pira, koruza, proso) in ajde so na ministrstvo vložile Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Zadružna zveza Slovenije in Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije.

V pripravljeni specifikaciji so natančno predpisani pogoji pridelave in predelave žit in ajde (kolobar, obdelava tal, gnojenje, varstvo rastlin, žetev, parametri kakovosti, skladiščenje pri pridelovalcu in predelovalcu) ter predelava, trženje, vodenje evidenc in nadzor.

Za pridelavo se zahteva petletni načrt kolobarja, v katerem je prepovedana pridelava iste vrste žita dvakrat zapored ali ajde trikrat zapored na isti površini, obvezna je zadelava organskih ostankov v tla, prepovedano je gnojenje z digestatom ali kompostom iz komunalnih čistilnih naprav, uporabljajo se lahko samo fitofarmacevtska sredstva, ki so v Republiki Sloveniji dovoljena v integrirani ali ekološki pridelavi žit in ajde, prepovedana je uporaba sredstev za desikacijo. V času žetve je obvezna meritev deoksinivalenola (DON), ki je najpogostejši mikotoksin pri pridelavi žit. Žita in ajda morajo imeti kakovost, primerno za peko kruha in drugih pekovskih izdelkov, zato so v specifikaciji za žita in ajdo predpisani parametri kakovosti.  

Za proizvodnjo izdelkov iz žit in ajde morajo imeti vse uporabljene sestavine iz žit in ajde certifikat. Certifikat morajo imeti tudi druge uporabljene sestavine, za katere je že priznana uporaba označbe »izbrana kakovost« z navedbo države pridelave in predelave (Slovenija), npr. skuta ali jabolka v zavitku.

Pred uporabo označbe in zaščitnega znaka »izbrana kakovost – Slovenija« za označevanje pridelkov in izdelkov iz žit in ajde se morajo proizvajalci certificirati pri certifikacijskih organih. Ti pri proizvajalcih vsako leto preverjajo ali njihova pridelava in predelava potekata skladno z zahtevami, predpisanimi v specifikaciji. Če pridelava in predelava ustrezata predpisani, proizvajalcu izdajo certifikat. Certificiranje izvajajo trije certifikacijski organi: Bureau Veritas, Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor (Inštitut KON-CERT) ter Inštitut za kontrolo in certifikacijo Univerze v Mariboru (IKC UM).

Več na: https://www.gov.si/novice/2023-06-06-v-shemo-izbrana-kakovost-vstopil-tudi-sektor-zit/