Raziskava, ki je bila izvedena v okviru programa Veš kaj piješ? – Podpora prebivalcem za zmanjševanje tvegane rabe alkohola z mobilno aplikacijo, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje, je pokazala, da lahko uporaba mobilne aplikacije, inovativnega kanala za obveščanje uporabnikov o tveganjih, povezanih z alkoholom, izboljša znanje in ozaveščenost. Medtem ko čakamo na uvedbo obveznega označevanja o sestavinah in hranilne vrednosti ter zdravstvenih opozoril na alkoholnih pijačah, ima torej uporaba alternativnih pristopov za ozaveščanje o zdravstvenih tveganjih pomembno vlogo, vendar je treba te intervencije podpreti in okrepiti tudi z drugimi politikami, ki vplivajo na rabo alkohola.

Intervencija je bila izvedena z mobilno aplikacijo VešKajJeš, ki uporabnikom omogoča skeniranje črtne kode na embalaži alkoholne pijače z namenom pridobivanja informacij o vsebnosti alkohola in ocenjeni energijski vrednosti. Ob vsakem iskanju se naključno prikaže tudi enajst različnih zdravstvenih sporočil/opozoril o tveganjih in škodljivosti alkohola. Pred intervencijo in po njej je bila izvedena anketa za oceno znanja in ozaveščenosti o tveganjih in škodljivosti, povezanih s pitjem alkoholnih pijač.

Pri osmih od dvanajstih testiranih trditev se je značilno izboljšalo znanje o tveganjih in škodljivosti alkohola. Rezultati so tudi pokazali, da velika večina udeležencev (78 %), ki so bili izpostavljeni zdravstvenim sporočilom, podpira obvezno označevanje alkoholnih pijač z informacijami o seznamu sestavin in energijski vrednosti, 72 % pa bi jih želelo, da so alkoholne pijače opremljene z zdravstvenimi opozorili.

Raziskava je bila izvedena v okviru programa Veš kaj piješ? – Podpora prebivalcem za zmanjševanje tvegane rabe alkohola z mobilno aplikacijo, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje. Program izvajajo Inštitut za nutricionistiko, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Institut Jožef Stefan in Zveza potrošnikov Slovenije.

Povezava na rezultate raziskave:

https://doi.org/10.1186/s12889-023-17353-5