Sindrom relativnega energijskega pomanjkanja (RED-S) je motnja, ki se pojavlja v športu. Čeprav je v zadnjem času na tem področju večji poudarek, se simptome RED-S pogosto spregleda. RED-S namreč vpliva na številne funkcije telesa in ima lahko tako kratkoročne kot dolgoročne posledice na zdravje in uspešnost športnika. Problematika RED-S je pogosto spregledana, zdravljenje pa neustrezno. RED-S povzroča relativno pomanjkanje energije, kar vodi v nizko energijsko razpoložljivost (LEA), ki je ključni patofiziološki mehanizem za nastanek sindroma. Ko govorimo o LEA, govorimo o nezadostni razpoložljivosti energije za optimalno delovanje vseh telesnih funkcij, potrebnih za ohranjanje zdravja in športne uspešnosti. To lahko privede do zmanjšane kostne gostote, večjega tveganja za poškodbe, motenj v presnovi, psiholoških težav in motenj v menstrualnem ciklu pri ženskah.

1

Sindrom RED-S ni omejen niti na spol niti na določene športe. Prizadene lahko športnike obeh spolov, pojavlja pa se pri vzdržljivostnih športi, športih moči in estetskih športih. Prevalenca RED-S je visoka, saj študija izvedena v Sloveniji kaže, da ima večina (87%) testiranih športnikov vsaj en simptom, povezan z RED-S, pri čemer so bile ženske bolj izpostavljene kot moški.

Energija, ki jo imajo športniki na voljo, je ključnega pomena za preprečevanje RED-S. Pomanjkanje vnosa energije in hranil lahko vodi do fizioloških motenj, ki se kažejo v širokem spektru zdravstvenih težav, povezanih s podhranjenostjo. Pri diagnosticiranju in presejanju RED-S predstavlja izziv, saj so simptomi lahko hitro spregledani. Mednarodni olimpijski komite priporoča za klinično oceno RED-S pri športnikih orodje RED-S CAT.

Raziskava, izvedena v Sloveniji, je pokazala visoko prevalenco RED-S simptomov med slovenskimi tekmovalnimi športniki iz različnih športnih disciplin. Mladi športniki predstavljajo posebej ranljivo skupino, pri kateri je zgodnje presejanje in zdravljenje ključnega pomena za preprečevanje z RED-S povezanih zdravstvenih težav. V splošnem, športniki veljajo za zdrave posameznike, vendar rezultati raziskave kažejo, da imajo visoko stopnjo nevarnosti za razvoj težav, povezanih s podhranjenostjo.

2

V boju proti RED-S je ključnega pomena ustrezno prehransko svetovanje in spremljanje prehranskega vnosa, da se zagotovi zadostna razpoložljivost energije. Potreben je multidisciplinarni pristop, ki vključuje prehranske strokovnjake, trenerje, zdravnike in psihologe, da se športniku zagotovi celostna podpora za preprečevanje razvoja RED-S. Pri tem je pomembno, da tako športniki kot trenerji in zdravstveni delavci prepoznajo pomen ustrezne prehrane in njen vpliv na zdravje in telesno pripravljenost, hkrati pa pravočasno prepoznajo obravnavajo simptome RED-S.

Kaj je športna klinična prehrana?

Športna prehrana, ni prehrana, ki bi bila narejena na podlagi splošnih priporočil, ampak mora biti prilagojena posameznemu športniku. Prilagajati se mora posameznikovim karakteristikam, njegovim delovnim pogojem in zahtevam tekmovalnega športa. Kadar prehrana pri športniku ni ustrezno urejena, se to kaže na njegovem slabšem zdravstvenem stanju, pri mladih v zaviranju rasti in razvoja ter tudi v slabših športnih rezultatih. Temelj športne prehrane so sicer splošne smernice uravnoteženega prehrane, pri čemer se le-te energijsko in hranilno prilagodijo glede na zahtevnost telesne vadbe (tip, intenzivnost, trajanje). Pri načrtovanju si običajno pomagamo z analizo prehranskih vnosov, kar je še posebej pomembno pred morebitnim uvajanjem različnih prilagojenih živil in prehranskih dodatkov.

Viri: