Ministrstvo za zdravje in Evropsko zavezništvo na področju alkoholne politike (Eurocare) organizirata 10. evropsko konferenco o alkoholni politiki z naslovom »Challenging BigIndustry Narratives (Alcohol, Tobacco, Unhealthy Food and Drinks: Population Measuresand Policies)«, ki bo potekala 27. in 28. junija 2024, v hotelu InterContinental Ljubljana.

Problematika alkohola je v Evropi posebej prisotna, saj popijemo dvakrat več alkohola, kot vdrugih delih sveta. Visoka poraba alkohola, predvsem pa njegova tvegana in škodljiva raba, seodraža v velikem zdravstvenem, socialnem in ekonomskem bremenu za posameznika, njegove najbližje in za družbo kot celoto. V našem okolju, kjer je tradicionalno prisoten alkohol, vplivajo na odnos mladih do alkohola predvsem lahka dostopnost, globalni trendi in spremembe navad ter tudi interesi alkoholne industrije. Ob tem je ključna pripravljenost politike in družbe, da se stem problemom sooči na način, ki postavlja v ospredje zdravje in blaginjo vseh na dolgi rok, navkljub posameznim ekonomskim interesom. Vlaganje v preprečevanje tvegane in škodljiverabe alkohola je naložba v prihodnost, saj odpravljanje negativnih posledic družbo stane bistvenoveč kot ukrepi, s katerimi lahko škodo preprečimo.

Skupna evropska konferenca predstavlja enega največjih tovrstnih dogodkov v letošnjem letu na področju alkohola in bo na enem mestu združila snovalce politik, odločevalce, zagovornike, raziskovalce, mlade in zdravstvene delavce. Ponudila bo edinstven prostor za naslavljanje zmanjševanja pojavnosti nenalezljivih bolezni preko obvladovanja glavnih dejavnikov tveganj, sposebnim poudarkom na alkoholu. Namenjena je boljšemu razumevanju razvoja ukrepov na omenjenih področjih, medsebojnemu učenju med sorodnimi javnozdravstvenimi področji (alkohol,tobak, nezdrava prehrana in pijače) ter naslavljanju problematike vpliva alkoholne industrije.

Program konference in  je na voljo TUKAJ