Vitamin D je v maščobah topen vitamin, katerega pomanjkanje v nosečnosti povezujejo z različnimi zapleti v sami nosečnosti in boleznimi pri novorojenčku. V mariborski regiji še ni bilo raziskave, ki bi ugotavljala koncentracijo vitamina D pri nosečnicah in novorojenčkih, zato so se raziskovalci z Univerzitetnega kliničnega centra v Mariboru odločili, da se osredotočijo prav na omenjeno tematiko. Namen raziskave je bil ugotoviti povprečne koncentracije vitamina D pri nosečnicah in novorojenčkih, pogostost pomanjkanja vitamina D, dejavnike, ki vplivajo na koncentracijo vitamina D pri nosečnicah in novorojenčkih, in vpliv koncentracije vitamina D na pojav zapletov pri nosečnici in novorojenčku. V raziskavo je bilo vključenih 400 nosečnic in njihovih novorojenčkov v štirih letnih časih med leti 2013 in 2014. Raziskovalci so zbrali podatke o prehrani in izpostavljenosti soncu v nosečnosti, iz zdravstvene dokumentacije pa še podatke o zdravstvenem stanju nosečnice pred in med nosečnostjo, podatke o zapletih v nosečnosti in načinu poroda ter podatke o zdravstvenem stanju novorojenčka. Opravili so meritve vitamina D v krvi nosečnice in novorojenčka, ter za vsako nosečnico posebej izračunali povprečno temperaturo zraka in povprečno trajanje sončnega obsevanja 30 dni pred porodom.

Koncentraciji vitamina D pri materah in novorojenčkih sta med seboj pozitivno korelirali. Pomanjkanje vitamina D so opazili pri 65 % nosečnic, nezadostne koncentracije vitamina D pri 28 % nosečnic, le 7 % nosečnic pa je imelo zadostne koncentracije vitamina D. Najpomembnejša dejavnika, ki sta vplivala na koncentracijo vitamina D pri nosečnicah, sta bila čas izpostavljenosti soncu v nosečnosti in jemanje prehranskih nadomestkov z dodanim vitaminom D. Drugi dejavniki, ki so vplivali na koncentracijo vitamina D pri nosečnicah, so bili temperatura zraka pred porodom, letni čas poroda in uživanje rib. Pomanjkanje vitamina D je bilo pogostejše pri ženskah, ki so rodile prezgodaj, in pri tistih, ki so rodile s carskim rezom.

Koncentracije vitamina D so bile pri veliki večini nosečnic v mariborski regiji nižje od priporočenih vrednosti. Vloga vitamina D pri pojavu zapletov v nosečnosti še ni dokončno razjasnjena, vendar veliko raziskav ugotavlja pomembno vlogo vitamina D pri preprečevanju zapletov pri nosečnici in novorojenčku. Avtorji še dodajajo, da bi bilo sodeč po rezultatih omenjene raziskave tudi v Sloveniji smiselno vzpostaviti priporočila za nadomeščanje vitamina D pri nosečnicah, kot so to storili že v številnih drugih razvitih državah.

 

Vir