Industrijska konoplja (Cannabis sativa L. subsp. sativa) je poljščina, zanimiva zaradi hitre rasti, količine pridelka in vsestranske uporabnosti. Za različne namene je mogoče uporabiti rastlino v celoti. Za prehrano se uporabljajo mladi poganjki rastline, semena, olje, oljna pogača, ipd. Konopljina vlakna pa so zaradi svojih lastnosti cenjena v gradbeništvu, tekstilni, papirni in avtomobilski industriji. Zanimanje za pridelovanje konoplje se v Slovenji v zadnjih letih hitro povečuje, vendar so pridelovalci naleteli na težave, predvsem povezane s tehnologijo pridelave, strojno opremo za spravilo pridelka in omejeno razpoložljivostjo informacij o sortah, ki so primerne za gojenje v Sloveniji ter dajejo želeno količino in kakovost pridelkov.

Z namenom izboljšanja pogojev za pridelovanje industrijske konoplje v Sloveniji, se je v letošnjem letu začel izvajati ciljni raziskovalni projekt Pridelava industrijske konoplje v Sloveniji, ki ga financirata Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS. Dr. Barbara Čeh, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, vodja projekta: »Projekt zajema celovito raziskavo o možnostih uspešne pridelave industrijske konoplje v naših pridelovalnih razmerah. Najti želimo ustrezne sorte za pridelavo pri nas za namen pridelave semena oz. vlaken, dodelati tehnologijo pridelave te poljščine s ciljem stabilne pridelave kakovostnega pridelka ter zasnovati vzgojo lastnih sort. S tem želimo pozitivno vplivati na zastopanost slovenskega tržišča z izdelki iz v Sloveniji pridelanega semena in vlaken.« Med pomembnejšimi cilji projekta so tudi ekonomsko vrednotenje pridelave industrijske konoplje v Sloveniji, izdelava načrta stroja za spravilo konoplje, v sodelovanju s pridelovalci izdelati oziroma izpopolniti prototip stroja za spravilo konoplje in prenos v prakso.

Na hranilno sestavo poljščin lahko pomembno vplivajo okoljski dejavniki ter izbor sort, zato je raziskovanje na tem področju zelo aktualno. Doc. dr. Anita Kušar, Inštitut za nutricionistiko: »Hranilna karakterizacija različnih sort industrijske konoplje bo temeljila predvsem na maščobno-kislinski sestavi ter vsebnostih drugih snovi v konopljinih semenih in olju, tako z vidika zagotavljanja kakovosti kot njene varne uporabe. Dodatno bodo preučene tudi možnosti označevanja ter promocije živil iz industrijske konoplje, s poudarkom na ugodni hranilni sestavi.«

Dodatne informacije o projektu najdete na naslednji spletni strani.