Naravna vsebnost joda in selena je v večini živil rastlinskega izvora razmeroma nizka. Rastline jod in selen dokaj slabo privzemajo iz tal, poleg tega so oblike omenjenih mineralov za človeka slabše biorazpoložljive. Zaradi navedenega je v zadnjem času aktualno raziskovanje postopkov bogatenja rastlin z jodom in selenom.

Raziskovalci iz Biotehniške fakultete in Inštituta Jožef Stefan so preučevali možnost bogatitve graha s prehransko pomembnimi vsebnostmi obeh elementov in distribucijo v rastlini. Na rastline graha (Pisum sativum L.) so v fazi cvetenja foliarno aplicirali z raztopino različnih oblik joda in selena, v nadaljevanju pa preučili vpliv takšne tehnologije na morfološke, fiziološke in biokemične lastnosti gojenih rastlin. Rezultati so pokazali povišane koncentracije obeh elementov v vseh delih rastlin graha. V zrnih graha je bila vsebnost več kot 6-krat večja, vsebnost selena pa je bila tudi do 12-krat višja v primerjavi s kontrolnimi rastlinami, na katerih foliarna aplikacija ni bila izvedena. Tovrstni pristop je smiselno preizkusiti tudi v proizvodnji graha v večjem obsegu.

Vir:

Jerse A, Kacjan Marsic N, Kroflic A et al. (2018) Is foliar enrichment of pea plants with iodine and selenium appropriate for production of functional food? Food chemistry 267, 368-375. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814618303509