Brezglutenska dieta je najboljši način zdravljenja pri klinično dokazani intolerancah na gluten, kot sta celiakcija in neceliakalna glutenska preobčutljivost, medtem ko se znanstvena struja strinja, da je gluten za splošno populacijo neškodljiv. Laično zagovarjanje brezglutenske diete, ki so ji promocijo naredili mediji in samooklicani prehranski strokovnjaki, je v javnosti kljub vsemu ustvarilo vtis, da je gluten škodljiv.

Raziskava ameriškega trga je pokazala, da 44% ljudi, ki kupujejo brezglutenske izdelke, le-teh ne kupuje, ker bi imeli celiakijo, temveč verjamejo, da so ti izdelki dejansko bolj zdravi. Povečano povpraševanje zato ustvarja vedno večjo ponudbo izdelkov z oznako »brez glutena«, ki pa so v številnih primerih slabše prehranske vrednosti od navadnih, glutenskih različic.

Da bi prispevali k razumevanju, kakšen vpliv ima gluten na počutje pri splošni populaciji, je skupina angleških znanstvenikov na manjši skupini ljudi izvedla prvo slepo, placebo kontrolirano študijo. Pri tem je ena izmed skupin uživala večjo količino živil z glutenom, druga pa se je dosledno držala brezglutenske diete. Rezultati so pokazali, da so ljudje v skupini, ki je jedla glutensko hrano večinoma poročali celo o manj prebavnih motnjah in drugih težavah, kot je npr. utrujenost, kot ljudje v kontrolni skupini. Statistično sicer med skupinama ni bilo nobene razlike.

Omenjene ugotovitve tako podpirajo dognanja preteklih študij, ki so pokazala, da gluten pri zdravih posameznikih ne povzroča prebavnih težav in slabega počutja.

Vir: