Generalna skupščina Združenih narodov je 20. decembra 2018 sprejela resolucijo, s katero je 7. junij razglasila za Svetovni dan varnosti hrane, ki ga letos obeležujemo drugič. V času epidemije COVID-19, v izrednih razmerah, ki so spremenile svet, so izzivi zagotavljanja varnosti hrane, sistemi učinkovite preskrbe s hrano in soodgovornost vseh deležnikov v prehranski verigi pomembni pri obravnavi lokalnih in globalnih vprašanj. Svetovni dan varnosti hrane je čas za razmislek o pomenu in prihodnosti varne hrane. Je priložnost za spodbujanje ukrepov za preprečevanje, odkrivanje in obvladovanje tveganj, povezanih s hrano, saj varnost hrane vpliva na prehransko varnost, zdravje ljudi, gospodarsko blaginjo, kmetijstvo, turizem in trajnostni razvoj.

Konferenca, ki jo organizirajo Državni svet Republike Slovenije, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, EFSA informacijska točka in European Declaration on Food, Technology and Nutrition network bo v ponedeljek, 8. junija 2020, ob 10. uri, v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana (za vabljene udeležence). Drugi zainteresirani se lahko zaradi okoliščin, povezanih s korona virusom, posveta udeležijo preko video povezave. Program konference in prijava sta na voljo na sledeči povezavi

O Svetovnem dnevu varnosti hrane 2020 lahko preberete tudi na spletnih straneh Svetovne zdravstvene organizacije

Svetovna zdravstvena organizacija vabi k ukrepanju:

1 - Zagotavljajmo varno hrano - zagotavljanje varne in hranljive hrane s strani države
2 - Pridelujmo varno hrano - uvajanje dobrih pridelovalnih in predelovalnih praks
3 - Ohranjajmo varno - skrb za varno hrano v celotni prehranski verigi
4 - Jejmo varno - krepitev zavedanja potrošnikov k sprejemanju zdravih in trajnostnih prehranskih izbir 
5 - Združimo se v imenu varnosti - varnost hrane je naša skupna odgovornost