Debelost je prepoznana kot bolezen ter tudi dejavnik tveganja za razvoj številnih nenalezljivih bolezni. Manj znano do sedaj je bilo, da debelost povečuje tveganje za težji potek nalezljivih bolezni. To je očitno tudi pri pandemiji Covid-19, ki smo ji priča.

V poročilu, ki ga je izdalo Svetovno združenje za debelost so razkrili, da je smrtnost zaradi Covid-19 v državah, kjer je debelih manj kot polovica prebivalcev bistveno nižja kot v državah, kjer ima prekomerno telesno težo več kot polovica populacije. Od 2,5 miliona s Covid-19 povezanih smrti do februarja 2021, je bilo kar 2,2 miliona smrti v državah, kjer je debela več kot polovica prebivalcev. Številne študije so tudi pokazale, da prekomerna telesna masa ostaja tudi pomemben kazalnik za potrebo po medicinski oskrbi zaradi posledic Covid-19. Tudi Slovenija sodi med države, kjer ima več kot polovica odraslih prebivalcev prekomerno telesno težo, številke smrti, povezane s Covid-19 pa tudi pri nas niso vzpodbudne.

Ker je povezava med stopnjo smrtnosti zaradi Covid-19 jasna in zelo prepričljiva, so tudi na Svetovni zdravstveni organizaciji vnovič pozvali vse vlade in države k nujnemu ukrepanju za zmanjševanje debelosti med prebivalci. Poudarili so pomen čimprejšnjega javnozdravstvenega ukrepanja, da bi omilili škodljive posledice debelosti na zdravje ljudi.

 

Vir:

Svetovno združenje za debelost: Covid-19 in debelost (PDF)