V zadnjih desetletjih je veliko raziskav pokazalo, da pitje alkohola povečuje tveganje za nastanek nekaterih vrst raka. Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je ocenila, da je bilo v Evropski regiji SZO v letu 2018 z alkoholom povezanih okrog 180.000 primerov raka in skoraj 92.000 smrti zaradi raka.

Čeprav znanstveniki že več desetletij poznajo vlogo alkohola pri nastanku raka in je SZO alkohol prvič uvrstila med rakotvorne snovi že leta 1987, pa je ta vidik alkohola v javnosti še vedno premalo prepoznan. V tujih študijah so na primer ugotovili, da le nekaj manj kot polovica vprašanih meni, da je pitje alkohola povezano z nastankom raka. Tudi za Slovenijo, čeprav se je v Raziskavi o alkoholu, tobaku in drugih drogah (NIJZ) iz leta 2019 pokazalo, da se je 86 % anketiranih, v starosti 15-64 let, strinjalo s trditvijo, da pitje alkohola povzroča nekatere vrste raka, pa je raziskava iz leta 2020, ki smo jo NIJZ in Inštitut za nutricionistiko ter partnerske organizacije, izvedli v okviru programa VešKajPiješ, pokazala, da se s takšno trditvijo strinja samo nekaj več kot polovica vprašanih (55 %).

Alkohol, ki se v telesu razgradi v drugo rakotvorno snov, acetaldehid, namreč povečuje tveganje za nastanek raka, saj poškoduje celice, povečuje škodo, ki jo sicer povzroča kajenje, z zvišanjem ravni hormona estrogena pa vpliva na razvoj raka dojke. Tveganje za raka povečujejo vse alkoholne pijače, vključno z rdečim in belim vinom, pivom, koktajli, likerji idr., ker vse vsebujejo alkohol (etanol).

Alkohol je dokazano vzročno povezan s sedmimi vrstami raka, med njimi tudi z rakom debelega črevesa in danke, poleg raka ustne votline in žrela, grla, požiralnika in jeter ter dojke (pri ženskah). Tveganje se pri vseh rakih povečuje s povečevanjem količine popitega alkohola, vendar se za nekatere rake tveganje poveča že ob pitju manjših količin alkohola (manj kot ena pijača na dan), kot na primer rak dojke. Zato se velik delež z alkoholom povezanih rakov pojavlja tudi pri tistih, ki ne pijejo čez meje manj tveganega pitja alkohola. O varni meji pitja alkohola pri vplivu na raka ne moremo govoriti.

alkorak

Zato je zelo pomembno sporočilo širši javnosti: Manj alkohola ko popiješ, manjše je tvoje tveganje za raka! Ali obratno: Več alkohola ko popiješ, večje je tvoje tveganje za raka!

Vas zanima, ali pijete preveč? Kratek vprašalnik lahko izpolnite tukaj.

Vas zanima, kako zmanjšati pitje alkohola? Več lahko preberete tukaj.

Vas zanima, kako zmanjšati tveganje za nastanek raka? Več lahko preberete v 12. priporočilih Evropskega kodeksa proti raku.

Več lahko preberete tudi v publikaciji Svetovne zdravstvene organizacije Alkohol in rak v evropski regiji - poziv k učinkovitejši preventivi ukrepanju, ki je dostopna tukaj.

Inštitut za nutricionistiko v sodelovanju z Zvezo potrošnikov Slovenije, Institutom "Jožef Stefan" in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje izvaja raziskovalni program "Veš kaj piješ? – podpora prebivalcem za zmanjševanje tvegane rabe alkohola z mobilno aplikacijo". Informacije o sestavi in hranilni vrednosti alkoholnih pijač v okviru trenutne zakonodajne ureditve niso obvezne, vendar je na strani potrošnikov zanimanje za tovrstno označevanje zelo veliko, kar je smiselno izkoristiti, ne le za informiranje o sestavi pijač, temveč tudi za hkratno ozaveščanje o manj tveganem pitju alkohola. V okviru programa "Veš Kaj Piješ" naslavljamo prav navedene izzive in osveščamo prebivalce glede sestave ter tvegane in škodljive rabe alkohola, kar bo pripomoglo k spremljanju in izvajanju dokazano učinkovitih ukrepov alkoholne politike, ki dolgoročno vplivajo na odnos, tako posameznikov kot celotne družbe, do alkohola in prispevajo k zmanjševanju porabe alkohola. Program sofinancira Ministrstvo za zdravje RS.

 

Viri in dodatna literatura